ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website bulliesteashop.com. Het plaatsen van een bestelling in onze webshop houdt in dat de klant/besteller de algemene voorwaarden aanvaardt. White Cliffs Trading BV, de verkoper, behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

1.De verkoper 
1.De verkoper White Cliffs Trading BV Christinastraat 56 8400 Oostende 

BTW- en ondernemingsnummer: BE0682.968.882  
Email: bullie@bulliesteashop.com Tel: +32(0)59 44 54 40 

2.De koper/klant 

White Cliffs Trading BV laat enkel volwassen kopers gebruik maken van de webshop bulliesteashop.com. Minderjarigen moeten zich dus tot een meerderjarige wenden om aankopen te kunnen verrichten. White Cliffs Trading BV zal niet aansprakelijk gehouden kunnen worden bij het niet naleven van deze regel en de verkooptransactie zal niet nietig verklaard kunnen worden op basis dat de klant niet meerderjarig is of was op het ogenblik van de verkooptransactie. 

Bulliesteashop.com richt zich tot een B2C-publiek, dus tot particuliere klanten. Het doelpubliek van bulliesteashop.com is dus de eindconsument, niet bedrijven die goederen kopen om ze door te verkopen. B2C-klanten, bedrijven, contacteren White Cliffs Trading BV best via bullie@bulliesteashop.com zodat wij afspraken kunnen maken over een aan bedrijven aangepaste service. 

3.Aanbiedingen en overeenkomsten 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt of tot einde datum. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres ter bevestiging van zijn bestelling. De klant en White Cliffs Trading BV komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van White Cliffs Trading BV hiervoor als een vermoeden van bewijs. 
White Cliffs Trading BV behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen: 

  • bij het niet voorradig zijn van een product, 
  • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant, 
  • wanneer White Cliffs Trading BV een kwaliteitsprobleem met een product vaststelt op het ogenblik dat het naar de klant verstuurd moet worden, 
  • bij terugroeping van een product door de producent of bij problemen met een product gemeld door FAVV (voedselinspectie), 
  • bij overmacht. 

4.Prijzen 
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.  

White Cliffs Trading BV betaalt accijnzen en verpakkingsheffing op haar producten aan de Belgische Staat bij invoer in België. Deze zijn dus inbegrepen in onze verkoopprijs geafficheerd in onze webshop en moeten bijgevolg niet extra betaald worden door een particuliere koper die in de EU gevestigd is. 

De prijs vermeld in de email ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. 

White Cliffs Trading BV behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

5.Betaling 
Online betalen kan met een Visa of Masterkaart, Bancontact, Paypal. Het bevestigen van de bestelling houdt in dat deze betaald wordt door de koper/klant. Slechts na betaling verstuurt White Cliffs Trading BV de bestelde goederen. 

Eventuele onjuistheden in de facturatie dienen door de klant direct aan bullie@bulliesteashop.com gemeld te worden, zodat wij de fout kunnen corrigeren. Het contactformulier in onze webshop mag hiervoor ook gebruikt worden. 

6.Verzending en levertijden 
De verzending van de bestelde producten gebeurt binnen de drie werkdagen na ontvangst van de betaling. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. White Cliffs Trading BV kan niet verantwoordelijk geacht worden voor de beschadiging, diefstal of het verlies van goederen tijdens de verzending. Wij doen er alles aan om de goederen zo goed en veilig mogelijk te verpakken. 

In het onwaarschijnlijke geval van beschadigde producten vragen wij om ons volgende foto’s te willen mailen: 

  • Foto van het pakje in zijn geheel 
  • Foto van het pakje met het etiket zichtbaar en leesbaar 
  • Foto van de verpakkingswijze (binnenkant van het pakje) 
  • Foto van het beschadigd product 

Met deze elementen zal White Cliffs Trading BV compensatie voor de schade vragen aan de transporteur. Wij houden de klant op de hoogte van het resultaat.  

Het is ook mogelijk om u bestelling te komen ophalen in onze winkel te Oostende, Christinastraat 56. 

7.Verzendingskosten 

Bestemming 0-2 kg 2-5 kg 5-10 kg 10 – 30 kg 
België €7.95 €8.50 €9.50 €14.00 
Nederland €20.00 €20.00 €42.5 €42.5 
Frankrijk €20.00 €20.00 €20,00 €42.5 
Duitsland €20.00 €20.00 €42.5 €42.5 

Verzendingen buiten onze buurlanden kunnen enkel gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord. Stuur ons een email  of gebruik het contactformulier als je je bestelling naar een ander land wilt laten verzenden. 

8.Producten 
Wij streven er naar producten te versturen met een versheidsdatum die zo ver mogelijk in de toekomst ligt. Dit varieert natuurlijk van product tot product. Wij kunnen geen klachten over de versheidsdatum aanvaarden zo deze de normale termijn is voor het betrokken product. Zo de klant hierover specifieke eisen stelt, contacteer ons dan best vooraf via telefoon, mail of via het contactformulier op bulliesteashop.com. 

Wij zijn niet de producent van de producten die wij verkopen. Wij streven er naar steeds correcte afbeeldingen van de producten in onze webshop te tonen met een correcte beschrijving, maar kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor een plotse wijziging in verpakking bij de producent. Wanneer enkel de verpakking wijzigt kan dit geen reden zijn voor de klant om de verkoop te annuleren of kan dit niet het voorwerp vormen van een ontvankelijke klacht. 

White Cliffs Trading BV kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een verkeerd gebruik van een product door de koper. Onze webshop bulliesteashop.com vermeldt de allergenen van elk product. White Cliffs Trading kan bijgevolg ook niet verantwoordelijk gehouden worden bij allergische reacties van gebruikers. Onze klanten mogen ons trouwens steeds contacteren voor informatie over allergenen. 

9.Cancellation of an order – right of withdrawal 
Een klant kan, binnen 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, de aankoop van een product annuleren zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete. In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering ons retourformulier in te vullen en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking onbeschadigd en ongeopend is. Bij annulatie betalen wij binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs en de verzendingskost van de initiële bestelling terug. De verzendingskost voor het terugsturen is ten laste van de klant. 

Het is tevens de verantwoordelijkheid van de klant om er over te waken dat de teruggestuurde goederen goed verpakt zijn zodat die niet beschadigd raken tijdens het terugsturen. Wij kunnen jammer genoeg geen terugbetaling doen voor beschadigde producten. Ook niet voor producten die geopend werden en/of waar de verpakkingszegel gebroken werd. 

Het herroepingsrecht is ook niet van toepassing voor producten met een korte versheidsdatum. Dit wanneer de versheidsdatum binnen de termijn van de 14 kalenderdagen na ontvangst valt. 

10.Eigendomsvoorbehoud 
De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper. 

11.Toepasselijk recht 
Alle bestellingen afgesloten met White Cliffs Trading BV worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd. Onze onderneming valt onder de handelsrechtbank van Gent – afdeling Oostende. 

12.Privacy 
Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij. 

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden. U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een email te sturen naar bullie@bulliesteashop.com met uw vraag tot wijziging of schrapping. Geen enkel gegeven of foto’s van onze site mag gekopieerd of gebruikt worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming. 

13. Klachten 
We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar bullie@bulliesteashop.com of door gebruik van het contactformulier.  

Consumenten in de EU kunnen klachten melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

14. Extra kosten bij verkopen 
White Cliffs Trading BV verkoopt haar producten BTW inbegrepen. De verzendingskosten worden berekend bij afsluiten van de verkooptransactie. Eventuele extra kosten zoals douanekosten, invoerrechten, accijnzen vallen ten laste van de koper. 

Winkelwagen
Sign in

No account yet?

Wij gebruiken cookies om het verbeteren van uw ervaring op onze website. Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Begin te typen om producten die u zoekt.